Thực hiện theo kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT thị xã Sa Pa ngày 26/05/2009 V/v Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học năm học 2019 - 2020. 

Ngày 29/5/2020, hơn 300 em học sinh trong nhà trường đã xuất sắc vượt qua cuộc thi cấp trường để đến với cuộc "Thi Hương" Trạng nguyên Tiếng Việt năm học 2019 - 2020.

- Cuộc thi nhằm đẩy mạnh các hoạt động tăng cường Tiếng Việt cho học sinh và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong mọi lĩnh vực học tập, vui chơi trong cuộc sống hàng ngày. Tạo môi trường giao tiếp, khơi dậy trong các em niềm đam mê, yêu thích Tiếng Việt.

- Qua cuộc thi giúp các em yêu thích Tiếng Việt hơn, kích thích sự hứng thú ọc tập các môn học khác và nâng cao và phát triển năng lực và phẩm chất của các em học sinh, cuộc thi cũng đánh giá thực chất việc dạy học Tiếng Việt và việc ứng dụng CNTT trong dạy và học của giáo viên cũng như các em học sinh trong nhà trường.

(Một vài hình ảnh của cuộc thi)

\