Ngày 23/9/2019, Đoàn giám sát của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chính sách pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em đến và làm việc tại trường Tiểu học thị trấn Sa Pa !

 

- Dẫn đầu đoàn giám sát của Quốc hội là đồng chí: Lê Thị Nga - Ủy viên BCHTW Đảng, ủy viên BTV Quốc Hội, chủ nhiệm UB Tư Pháp của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ngoài ra còn có các đồng chí là Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Quốc Hội, các đồng chí là Ủy viên Ban thường trực Tư Pháp Quốc Hội, các đồng chí là Phó Cục trưởng cục Trẻ em, Vụ trưởng, phó Vụ trưởng Vụ Tư Pháp, Vụ Pháp chế...

- Đoàn giám sát của Quốc Hội đã giám sát các hoạt động về việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống xâm hại trẻ em.

- Các em học sinh tự tin cởi mở chia sẻ các nội dung liên quan đến việc phòng chống xâm hại trẻ em mà đoàn giám sát đưa ra!

- Qua buổi làm việc đoàn giám sát cũng đánh giá cao việc thực hiện, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống xâm hại trẻ em tại nhà trường !

(MỘT SỐ HÌNH ẢNH)

(Đoàn giám sát Quốc Hội làm việc tại trường)

.

 - Đoàn giám sát của Quốc Hội đã đi kiểm tra giám sát các khu vực trong nhà trường như: Nhà ăn bán trú, phòng ở bán trú, các khu vực vệ sinh, lớp học và trao đôi trực tiếp với các em học sinh tại các lớp học.

-