Hơn 300 cán bộ QL, giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn theo chương trình GD phổ thông mới

16/12/2019

Trong ngày 14-15/12, Phòng GD&ĐT Sa Pa đã tổ chức bồi dưỡng đợt 1 cho hơn 300 đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, nhằm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021.

Chuyên gia Bộ GD&ĐT trao đổi nội dung tập huấn.
 

Tại lớp tập huấn, bồi dưỡng, các học viên được các chuyên gia của Bộ giáo dục chuyển tải về chương trình giáo dục tổng thể mới. Trong đó tập trung triển khai về: Mục tiêu môn học, nội dung môn học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh và tài liệu dạy học. Giúp học viên hiểu về dạy học phát triển năng lực chung, năng lực đặc thù theo môn học. Thiết kế kế hoạch dạy học theo hướng phát triển năng lực.Mục đích của chương trình giáo dục mới nhằm giúp học sinh chuyển từ biết sang làm, từ tiếp cận nội dung sang phát triển về năng lực phẩm chất. Các môn học sẽ giảm về số môn, tăng về số tiết. Điều đó giúp học sinh tăng cơ hội trải nghiệm, áp dụng vào cuộc sống. Phương pháp dạy học, nội dung dạy học theo hướng mở, lấy học sinh làm trung tâm, tăng quyền tự chủ cho giáo viên và hướng đến tính cơ bản, thiết thực và hiện đại. Các môn học như Tin học, Ngoại ngữ sẽ trở thành môn học bắt buộc để đáp ứng nhu cầu xã hội, học sinh sẽ trở thành những công dân phát triển về thể chất và có ngôn ngữ, công nghệ đáp ứng yêu cầu lao động trên công nghệ số.


Quang cảnh lớp tập huấn.
 

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng tạo cơ chế mở với phương pháp tiếp cận đảm bảo cho giáo viên dạy ở vùng miền khác nhau, được tự lựa chọn nội dung dạy học khác nhau dưới hình thức Bộ giáo dục có nhiều bộ sách giáo khoa, các cơ sở giáo dục sẽ tự chọn bộ sách phù hợp với đối tượng học sinh của mình.
Sau khi tham gia lớp tập huấn, các cán bộ, giáo viên sẽ có trách nhiệm bồi dưỡng lại cho giáo viên ở trường nơi mình công tác. Qua đó thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học 2020-2021.

 

Tuyết Lan ( Phòng GD&ĐT huyện)