Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài các môn học bắt buộc của chương trình còn có một hoạt động bắt buộc đó là hoạt động trải nghiệm. Đây là một hoạt động mới. Vì vậy ngày 22/11/2021 đoàn công tác Đài truyền hình Việt Nam đã đến thăm và ghi hình tiết Sinh hoạt dưới cờ và Hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học Hàm Rồng chủ điểm “Em yêu văn hóa quê em”.

Quang buổi Sinh hoạt dưới Cờ

 

Tiết sinh hoạt dưới cờ chủ điểm tháng 11/2021 đã giúp các em học sinh người dân tộc Hmông phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa tìm hiểu về trang phục của dân tộc mình, từ quy trình trồng đay, đến xe sợi, dệt vải, thêu trang trí để tạo nên bộ trang phục. Hoa văn thêu trên trang phục cũng thể hiện phân biệt với các ngành người Hmông ở các vùng miền khác nhau, qua trang phục có thể nhận biết người Hmông Sa Pa và người Hmông ở các huyện, tỉnh khác.

Tiết học hoạt động trải nghiệm tại lớp 2a1 với chủ đề “Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hóa”. Tiết học giúp học sinh Tiểu học làm quen với các mệnh giá tiền và cách sử dụng các mệnh giá tiền để mua bán, trao đổi hàng hóa trong cuộc sống.

Tiết học Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hóa lớp 2A1

 

Các tiết học hoạt động trải nghiệm trong trường học đã thể hiện được mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua các hoạt động trải nghiệm tạo cơ hội cho các em học sinh tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học, các lĩnh vực giáo dục khác nhau để có thể trải nghiệm thực tiễn trong nhà trường, gia đình và xã hội, đồng thời giúp các em học sinh phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Từ đó sử dụng các kiến thức được học ứng dụng vào thực tế, trong gia đình và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Các tiết học hoạt động trải nghiệm sẽ được Bản tin thời sự VTV1, chuyên mục Giáo dục Đài truyền hình Việt Nam phát sóng thời gian tới đây./.

Trần Thị Thoa (Trường Tiểu học Hàm Rồng)