Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Sa Pa, nhà trường tiến hành họp PHHS toàn ...